Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tarragona Institut Cal·lípolis - BB,MP - IN Fase d'elecció c 17474 (st:43)
2 - Reus Institut Baix Camp - BF,AM - IN Fase d'elecció c 20279 (st:43)