Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Mataró Institut Alexandre Satorras - LL,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05222 (st:5)
2 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - DT,JR - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05342 (st:5)
3 - Mataró Institut Alexandre Satorras - AP,I - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09598 (st:5)
4 - Mataró Institut Alexandre Satorras - VS,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16178 (st:5)
5 - Mataró Institut Alexandre Satorras - RF,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22927 (st:5)
6 - Mataró Institut Alexandre Satorras - CC,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24355 (st:5)
7 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - BF,MT - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 26286 (st:5)
8 - Mataró Institut Alexandre Satorras - TM,E - IN Fase d'elecció c 30272 (st:5)