Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Vic Institut de Vic - MP,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00875 (st:6)
2 - Vic Institut de Vic - GB,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05303 (st:6)
3 - Vic Institut de Vic - GQ,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15773 (st:6)
4 - Vic Institut de Vic - FT,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16820 (st:6)
5 - Igualada Institut Milà i Fontanals - GR,MC - IN Fase d'elecció c 18154 (st:6)
6 - Igualada Institut Milà i Fontanals - PL,A - IN Fase d'elecció c 28007 (st:6)