Processos comercials 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Escola del Treball - AC,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04535 (st:25)
2 - Oliana Institut Aubenç - VB,G - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06460 (st:25)
3 - Lleida Institut Escola del Treball - MF,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07977 (st:25)
4 - Sort Institut Hug Roger III - MM,M - IN Fase d'elecció c 07762 (st:25)
5 - Sort Institut Hug Roger III - MM,MN - IN Fase d'elecció c 08179 (st:25)