TIC-Processos comercials (Competència digital) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - VC,MJ - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:44) TIC
2 - Tortosa Institut de l'Ebre - PT,R - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:44) GPS
3 - Amposta Institut Montsià - PT,MC - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 04453 (st:44) GPS
4 - Amposta Institut Montsià - RF,G - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 19941 (st:44)