Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Parets del Vallès Institut Torre de Malla - CV,A - IN Adjudicació comarques c 32054 (st:5)
2 - Mataró Institut Thos i Codina - MS,MT - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 10191 (st:5) CMC
3 - Mataró Institut Thos i Codina - AE,C - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 20388 (st:5) CMC
4 - Granollers Institut Carles Vallbona - ON,ME - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20276 (st:5)
5 - Granollers Institut Carles Vallbona - GM,MF - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24106 (st:5)
6 - Mataró Institut Thos i Codina - CG,A - IN Fase d'elecció c 20593 (st:5) CMC
7 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - VS,M - IN Fase d'elecció c 28621 (st:5)
8 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - BS,M - IN Fase d'elecció c 29331 (st:5)
9 - Parets del Vallès Institut Torre de Malla - GC,M - IN Fase d'elecció c 32604 (st:5)