Processos de gestió administrativa 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - PV,M - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - FR,G - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08647 (st:1) CMC
3 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - SG,AB - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 15437 (st:1) CMC
4 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - SJ,MR - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 16969 (st:1) CMC
5 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - AB,B - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 22576 (st:1) CMC
6 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - TM,L - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23554 (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - PC,I - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25341 (st:1) CMC
8 - Barcelona Institut Escola del Treball - MS,JC - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04999 (st:1)
9 - Barcelona Institut Escola del Treball - CL,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11341 (st:1)
10 - Barcelona Institut Poblenou - MP,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16081 (st:1)
11 - Barcelona Institut Escola del Treball - TM,V - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19778 (st:1)
12 - Barcelona Institut Poblenou - LB,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 21375 (st:1)
13 - Barcelona Institut Escola del Treball - RR,FE - IN Fase d'elecció c 00093 (st:1)
14 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - VM,J - IN Fase d'elecció c 02549 (st:1) CMC
15 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - SE,N - IN Fase d'elecció c 21468 (st:1) CMC
16 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - FC,M - IN Fase d'elecció c 22780 (st:1) CMC
17 - Barcelona Institut Poblenou - AM,F - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 31299 (st:1)