Processos de gestió administrativa 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Manresa Institut Lacetània - TG,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00271 (st:6)
2 - Igualada Institut Milà i Fontanals - TS,JM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18383 (st:6)
3 - Igualada Institut Milà i Fontanals - PG,AM - IN Fase d'elecció c 14204 (st:6)
4 - Manresa Institut Lacetània - OS,D - IN Fase d'elecció c 25226 (st:6)
5 - Vic Institut de Vic - MP,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 26620 (st:6)