Producció en arts gràfiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Santa Eugènia - MN,L - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:17) CMC
2 - Girona Institut Santa Eugènia - CM,JJ - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:17) CMC