Producció en arts gràfiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - MA,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 18216 (st:4) CMC
2 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - GA,I - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 21295 (st:4) CMC
3 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - MG,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 26642 (st:4) CMC
4 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - TP,J - IN Fase d'elecció c 28852 (st:4) CMC