Serveis a la comunitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - DM,M - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:2) CMC
2 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - DS,MP - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01256 (st:2) CMC
3 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - SA,MA - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 02997 (st:2) CMC
4 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - MC,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 06490 (st:2) CMC
5 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - BC, - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08922 (st:2) CMC
6 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - MG,S - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 16729 (st:2) CMC
7 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - CA,MT - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 21067 (st:2) CMC
8 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - AS,O - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 21962 (st:2) CMC
9 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Can Vilumara - RR,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03668 (st:2)
10 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Can Vilumara - TP,MT - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04658 (st:2)
11 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Can Vilumara - AH,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11590 (st:2)
12 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Can Vilumara - GG,EM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16473 (st:2)
13 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - HJ,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23343 (st:2)
14 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - GM,M - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 21854 (st:2)
15 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - MG,MD - IN Fase d'elecció c 01373 (st:2) CMC
16 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - SS,J - IN Fase d'elecció c 07678 (st:2) CMC
17 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - BB,L - IN Fase d'elecció c 23054 (st:2)
18 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - GG,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28991 (st:2) CMC
19 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - RS,C - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC
20 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - MV,L - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC
21 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - BR,E - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:2)