Serveis a la comunitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Solsona Institut Francesc Ribalta - AF,MJ - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)
2 - Manlleu Institut Antoni Pous i Argila - SC,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08447 (st:6) CMC
3 - Manlleu Institut Antoni Pous i Argila - CM,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 09198 (st:6) CMC
4 - Manresa Institut Guillem Catà - AD,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 10332 (st:6) CMC
5 - Manlleu Institut Antoni Pous i Argila - CZ,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 11317 (st:6) CMC
6 - Manresa Institut Guillem Catà - CB,G - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 12105 (st:6) CMC
7 - Manlleu Institut Antoni Pous i Argila - RG,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 12941 (st:6) CMC
8 - Manresa Institut Guillem Catà - RS,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 13512 (st:6) CMC
9 - Manlleu Institut Antoni Pous i Argila - GD,P - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 16626 (st:6) CMC
10 - Manlleu Institut Antoni Pous i Argila - VZ,R - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25881 (st:6) CMC
11 - Igualada Institut Milà i Fontanals - PH,I - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00527 (st:6)
12 - Piera Institut Guinovarda - OG,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 08153 (st:6)
13 - Berga Institut Guillem de Berguedà - HT,ML - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 08015 (st:6)
14 - Igualada Institut Milà i Fontanals - PC,S - IN Fase d'elecció c 04254 (st:6)
15 - Piera Institut Guinovarda - BS,E - IN Fase d'elecció c 16119 (st:6)
16 - Manresa Institut Guillem Catà - RH, - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:6) CMC
17 - Manresa Institut Guillem Catà - LS,J - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:6) CMC