Serveis de restauració 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - SS,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - CC,C - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - MM,IA - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)