Serveis de restauració 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Terrassa Institut Cavall Bernat - AP,R - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08387 (st:4) CMC
2 - Terrassa Institut Cavall Bernat - PC,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 12791 (st:4) CMC
3 - Terrassa Institut Cavall Bernat - BT,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 17001 (st:4) CMC
4 - Terrassa Institut Cavall Bernat - IT,MR - IN Fase d'elecció c 16542 (st:4) CMC
5 - Terrassa Institut Cavall Bernat - PL,G - IN Fase d'elecció c 24310 (st:4) CMC