Serveis de restauració 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tona Institut de Tona - YD,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11476 (st:6)
2 - Tona Institut de Tona - BT,C - IN Fase d'elecció c 14199 (st:6)
3 - Tona Institut de Tona - LA,I - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 13196 (st:6)
4 - Tona Institut de Tona - RS,JM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24985 (st:6)