Tècniques i procediments d'imatge i so 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - BP,MM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05283 (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - SV,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09442 (st:1)
3 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - HM,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09495 (st:1)
4 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - PG,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20898 (st:1)
5 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - AS,E - IN Fase d'elecció c 28850 (st:1)
6 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CF,AI - IN Fase d'elecció c 33205 (st:1)
7 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - JM,MM - IN Fase d'elecció c 34284 (st:1)
8 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GC,LI - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
9 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - RC,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)