Tècniques i procediments d'imatge i so 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Caparrella - JS,E - IN Fase d'elecció c 27387 (st:25)