Tècniques i procediments d'imatge i so 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - MD,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25179 (st:4) CMC
2 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - RB,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35853 (st:4) CMC