Tècniques i procediments d'imatge i so 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Pere Martell - FC,D - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 25692 (st:43)