Disseny d'interiors 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Olot EASD d'Olot - MM,GF - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:17)
2 - Olot EASD d'Olot - JC,M - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 16944 (st:17) GPS