Disseny d'interiors 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Badalona EASD Pau Gargallo - VC,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00616 (st:2)