Disseny d'interiors 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tàrrega EASD Ondara - CA,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15740 (st:25)
2 - Tàrrega EASD Ondara - VM,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20249 (st:25)