Disseny de moda 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Llotja - MS,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05616 (st:1)
2 - Barcelona EASD Llotja - RS,I - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 37094 (st:1)