Disseny gràfic 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Llotja - PZ,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00342 (st:1)
2 - Barcelona EASD Llotja - ME,JM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00529 (st:1)
3 - Barcelona EASD Llotja - FC,X - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00733 (st:1)
4 - Barcelona EASD Llotja - LL,JC - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00868 (st:1)
5 - Barcelona EASD Deià - VM,MJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01752 (st:1)
6 - Barcelona EASD Llotja - DL,AM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16283 (st:1)
7 - Barcelona EASD Llotja - AS,X - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27585 (st:1)
8 - Barcelona EASD Llotja - GC,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 14172 (st:1)
9 - Barcelona EASD Deià - CS,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 16971 (st:1)
10 - Barcelona EASD Llotja - DR,M - PP Fase d'elecció c 2018-3-00005 (st:1)