Disseny gràfic 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Olot EASD d'Olot - FL,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16974 (st:17)
2 - Olot EASD d'Olot - DD,M - PP Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 2018-3-00003 (st:17)