Disseny gràfic 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic EASD de Vic - MB,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10119 (st:6)
2 - Vic EASD de Vic - AT,C - PP Fase d'elecció c 2018-3-00002 (st:6)