Fotografia 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Olot EASD d'Olot - RC,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02604 (st:17)
2 - Olot EASD d'Olot - PG,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07042 (st:17)