Història de l'art 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Badalona EASD Pau Gargallo - RR,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 25745 (st:2)
2 - L'Hospitalet de Llobregat EASD Josep Serra i Abella - OJ,M - IN Fase d'elecció c 31234 (st:2) IAN