Història de l'art 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tàrrega EASD Ondara - TL,AC - IN Fase d'elecció c 14804 (st:25)