IAN-Història de l'art (Perfil lingüístic anglès) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Vic EASD de Vic - DC,M - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 13860 (st:6) IAN