Mitjans audiovisuals 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Deià - BG,FJ - IN Adjudicació comarques c 01351 (st:1)
2 - Barcelona EASD Deià - PG, - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 20534 (st:1) EDP
3 - Barcelona EASD Llotja - VT,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00670 (st:1)
4 - Barcelona EASD Llotja - BR,AM - PP Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 2018-3-00002 (st:1)