Mitjans audiovisuals 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic EASD de Vic - CU,JA - CS Fase d'elecció c - (st:6)
2 - Vic EASD de Vic - MR,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18162 (st:6)
3 - Vic EASD de Vic - MC,X - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 14758 (st:6)