Mitjans informàtics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Llotja - RC,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06011 (st:1)
2 - Barcelona EASD Llotja - AJ,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06895 (st:1)