EDP-Modelisme i maquetisme (Proj. centre / Docència 2 esp.) 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Llotja - SG,E - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 24970 (st:1) EDP