Talla de pedra i fusta 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Llotja - AG,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10820 (st:1)
2 - Barcelona EASD Llotja - MB,CM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00505 (st:1)