Tècniques de patronatge i confecció 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EASD Llotja - ST,M - IN Fase d'elecció c 07780 (st:1)
2 - Barcelona EASD Llotja - AD,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19006 (st:1)
3 - Barcelona EASD Llotja - MS,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02471 (st:1)
4 - Barcelona EASD Llotja - MP,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 13651 (st:1)