Aula d'acollida 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Escola Joan XXIII - MV,M - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:25) CMC
2 - Guissona Escola Ramon Faus i Esteve - AG,MR - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
3 - Alguaire Escola Teresa Bergadà - GF,G - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
4 - Almacelles Escola Antònia Simó Arnó - RM,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
5 - Alcarràs Escola Comtes de Torregrossa - CB,R - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:25)
6 - Mollerussa Escola Mestre Ignasi Peraire - SP,RM - CS Fase d'elecció c - (st:25) CMC
7 - Lleida Escola Príncep de Viana - AL,A - CS Fase d'elecció c - (st:25) CMC
8 - Soses Escola Jaume Miret - CL,R - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 10652 (st:25)
9 - Aitona Escola Francesc Feliu - MC,EM - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 11456 (st:25) CMC
10 - Cervera Escola Mossèn Josep Arques - ML,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 12223 (st:25)
11 - Tremp Escola Valldeflors - GG,E - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 16703 (st:25)
12 - Vielha e Mijaran Escola Garona - EP,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 17815 (st:25)
13 - Lleida Escola Magí Morera i Galícia - RP,M - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 08317 (st:25) CMC
14 - Lleida Escola Pinyana - PC,N - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 14074 (st:25) CMC
15 - Almenar Escola d'Almenar - BC,MJ - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 14977 (st:25)
16 - Guissona Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot - UD,J - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 15677 (st:25)
17 - Mollerussa Escola Pompeu Fabra - SL,L - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 16489 (st:25)
18 - Lleida Escola Santa Maria de Gardeny - MC,ME - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 21658 (st:25) CMC
19 - Balaguer Escola La Noguera - SR,E - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 23307 (st:25)
20 - Lleida Escola Joan Maragall - PL,E - PP Fase d'elecció c - (st:25) CMC
21 - Lleida Institut Escola Torre Queralt - BT,M - PP Fase d'elecció c 2018-3-00176 (st:25) CMC