Aula d'acollida 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Salou Escola Santa Maria del Mar - RF,MA - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43)
2 - Tarragona Escola Serrallo - SL,E - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43)
3 - Tarragona Escola Sant Salvador - SC,MJ - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC
4 - Salou Escola Vora Mar - SMC,FJ - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43)
5 - El Vendrell Escola Teresina Martorell - AS,C - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC
6 - Calafell Escola Mossèn Jacint Verdaguer - LG,Y - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC
7 - Reus Escola Pompeu Fabra - VR,E - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC
8 - Reus Escola Marià Fortuny - CL,I - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC
9 - Valls Escola Baltasar Segú - MB,MC - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC
10 - Tarragona Escola Pau Delclòs - BC,JA - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43)
11 - Reus Escola General Prim - GG,M - CS Fase d'elecció c - (st:43)
12 - Mont Escola Joan Miró - DS,L - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 09769 (st:43) CMC
13 - Tarragona Escola Torreforta - BL,T - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 12416 (st:43) CMC
14 - Reus Escola Sant Bernat Calbó - CL,H - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 13358 (st:43) CMC
15 - Salou Escola Salou - FC,N - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 11788 (st:43)
16 - Salomó Escola Josep Nin - DB,A - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 21900 (st:43)
17 - Reus Institut Escola Pi del Burgar - DL,A - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 23119 (st:43)
18 - Tarragona Institut Escola Mediterrani - AP, - IN Fase 1.5.3: Proposta lloc espec.temp. (0,5) c 27385 (st:43) CMC
19 - L'Arboç Escola Sant Julià - MC,L - IN Fase d'elecció c 11185 (st:43)
20 - Cambrils Escola Marinada - SC,E - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:43) CMC