Aula integral de suport 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Feliu de Llobregat Escola Arquitecte Gaudí - PR,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:3)