Alemany 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Miquel Crusafont i Pairó - G,L - IN Fase 1.5.2: Proposta cent.màxima compl.(0,5) c 27523 (st:4) CMC
2 - Cerdanyola del Vallès Institut Jaume Mimó - PE,OK - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 21722 (st:4)
3 - Sant Cugat del Vallès Institut Joaquima Pla i Farreras - AC,MK - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28981 (st:4)