Alemany 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Batea Institut Escola Mare de Déu del Portal - AB,R - IN Fase d'elecció c 20566 (st:44)