Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CREDA Tarragona (Reus) - MS,MD - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
2 - CREDA Tarragona (Cambrils) - NR,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
3 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - AR,MA - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
4 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - CC,M - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
5 - CREDA Tarragona (Falset) - FA,R - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
6 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - AM,MT - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
7 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - DL,A - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
8 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - N,AI - CS Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
9 - Tarragona Escola de Pràctiques - RL,E - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
10 - Roda de Berà Escola El Cucurull - AR,P - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
11 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - NR,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 06020 (st:43)
12 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - SC,MD - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 08973 (st:43)
13 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - PL,MT - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 09390 (st:43)
14 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - PR,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 11432 (st:43)
15 - CREDA Tarragona (Valls) - GG,M - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 12147 (st:43)
16 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - BB,M - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 14571 (st:43)
17 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CP,G - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 18015 (st:43)
18 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CS,SL - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 18027 (st:43)
19 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CM,N - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 21960 (st:43)
20 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - LN,M - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 22039 (st:43)
21 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - TM,A - IN Fase 1.0: Serveis educatius c 25271 (st:43)
22 - El Vendrell CEE Garbí - MF,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 22982 (st:43)
23 - El Vendrell CEE Garbí - EM,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23034 (st:43)
24 - Tarragona Escola Els Àngels - ML,ME - IN Fase d'elecció c 04108 (st:43)
25 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - AG,E - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
26 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CF,A - PP Fase 1.0: Serveis educatius c - (st:43)
27 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - FR,C - PP Fase 1.0: Serveis educatius c 2018-3-00012 (st:43)
28 - Reus Escola Joan Rebull - MP,A - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)