Suport intensiu a l'audició i llenguatge a inf. i prim. 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola Antaviana - P,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
2 - Barcelona Escola El Sagrer - BC,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola Antaviana - CV,MC - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 01396 (st:1)
4 - Barcelona Escola Tàber - TB,B - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 04009 (st:1)
5 - Barcelona Escola Auró - VL,EM - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 10511 (st:1)
6 - Barcelona Escola Tàber - QA,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 16566 (st:1)
7 - Barcelona Escola Tàber - DS,A - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 17956 (st:1)
8 - Barcelona Escola Torrent de Can Carabassa - MS,I - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1)
9 - Barcelona Escola Auró - MR,T - PS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:1)