Suport intensiu a l'audició i llenguatge a inf. i prim. 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic Escola Doctor Joaquim Salarich - PB,O - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 14424 (st:6)
2 - Manresa Escola Puigberenguer - DS,MJ - PP Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:6)