Cultura clàssica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Montserrat - PA,N - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Ausiàs March - LG,L - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) TIC
3 - Barcelona Institut Príncep de Viana - TM,MA - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) DIV
4 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - LL,A - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:1) CMC
5 - Barcelona Institut Sant Andreu - RG,E - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
6 - Barcelona Institut Consell de Cent - OP,L - CS Fase d'elecció c - (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut Montserrat - RS,P - CS Fase d'elecció c - (st:1)
8 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - MC,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25019 (st:1) CMC
9 - Barcelona Institut Príncep de Girona - FS,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07715 (st:1)
10 - Barcelona Institut Poeta Maragall - II,A - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 16246 (st:1)
11 - Barcelona Institut Escola Costa i Llobera - VD,A - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 21746 (st:1)
12 - Barcelona Institut Les Corts - DS,L - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 23408 (st:1)
13 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - MV,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19760 (st:1)
14 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - AF,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29444 (st:1) CMC
15 - Barcelona Institut Vila de Gràcia - TA,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29564 (st:1)
16 - Barcelona Institut Flos i Calcat - HP,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 30753 (st:1) CMC
17 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - SM,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32323 (st:1) CMC
18 - Barcelona Institut Montjuïc - RL,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35990 (st:1) CMC
19 - Barcelona Institut Jaume Balmes - TS,J - PS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
20 - Barcelona Institut Joan Brossa - FG,M - PS Fase d'ofici municipi c - (st:1)
21 - Barcelona Institut Secretari Coloma - TH,M - PS Fase de confirmació c - (st:1)
22 - Barcelona Institut Moisès Broggi - MP,MV - PS Fase de confirmació c - (st:1)