Física i química 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona Institut Príncep de Girona - CR,C - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Ernest Lluch - FC,V - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) TIC
3 - Barcelona Institut Viladomat - SS,J - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) EGI
4 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - PB,IM - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:1) CMC
5 - Barcelona Institut Fort Pius - SM,S - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
6 - Barcelona Institut Poeta Maragall - MP,C - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
7 - Barcelona Institut Les Corts - MF,MJ - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
8 - Barcelona Institut Jaume Balmes - PL,MA - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
9 - Barcelona Institut Salvador Espriu - PS,A - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
10 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - AB,MJ - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
11 - Barcelona Institut Quatre Cantons - MM,LM - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
12 - Barcelona Institut Ernest Lluch - MV,C - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
13 - Barcelona Institut Emperador Carles - RY,B - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
14 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - MP,MM - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 04351 (st:1) CMC DIV
15 - Barcelona Institut Joan Boscà - SC,R - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 05729 (st:1) EDP
16 - Barcelona Institut L'Alzina - SB,M - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 06151 (st:1) EGI
17 - Barcelona Institut La Sedeta - MC,E - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 07860 (st:1) TIC
18 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - ST,I - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 08040 (st:1) EDP
19 - Barcelona Institut Escola Costa i Llobera - SP,LM - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 17621 (st:1) IAN
20 - Barcelona Institut Pau Claris - CE,O - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 17656 (st:1) CMC IAN
21 - Barcelona Institut Front Marítim - GD,H - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 18305 (st:1) EGI
22 - Barcelona Institut Ausiàs March - DR,S - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 19209 (st:1) IAN
23 - Barcelona Institut Príncep de Viana - RB,J - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 19860 (st:1) EGI
24 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - JG,D - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 20247 (st:1) IAN
25 - Barcelona Institut Valldemossa - BT,J - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 24901 (st:1) IAN
26 - Barcelona Institut Montjuïc - BM,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 03970 (st:1) CMC
27 - Barcelona Institut Verdaguer - EB,MM - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05418 (st:1) CMC
28 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - MP,S - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05750 (st:1) CMC
29 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - MO,S - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 09613 (st:1) CMC
30 - Barcelona Institut Galileo Galilei - SC,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 12781 (st:1) CMC
31 - Barcelona Institut Miquel Tarradell - GC,R - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 14504 (st:1) CMC
32 - Barcelona Institut Montjuïc - BT,G - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 17327 (st:1) CMC
33 - Barcelona Institut Rambla Prim - AL,JE - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 21875 (st:1) CMC
34 - Barcelona Institut Escola Turó de Roquetes - MF,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 22042 (st:1) CMC
35 - Barcelona Institut Escola Trinitat Nova - MM,O - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 22243 (st:1) CMC
36 - Barcelona Institut La Guineueta - RS,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25645 (st:1) CMC
37 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - RC,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 26940 (st:1) CMC
38 - Barcelona Institut Secretari Coloma - SC,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00738 (st:1)
39 - Barcelona Institut Josep Pla - SG,ML - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01514 (st:1)
40 - Barcelona Institut Francisco de Goya - GP,X - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03294 (st:1)
41 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - RB,I - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14674 (st:1)
42 - Barcelona Institut Joan Brossa - TA,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16194 (st:1)
43 - Barcelona Institut Salvador Espriu - SS,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17060 (st:1)
44 - Barcelona Institut Valldemossa - GM,G - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17504 (st:1)
45 - Barcelona Institut Josep Pla - MP,JV - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19179 (st:1)
46 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - VJ,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19381 (st:1)
47 - Barcelona Institut Joan Boscà - EB,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20450 (st:1)
48 - Barcelona Institut Josep Pla - GV,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22921 (st:1)
49 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - AC,JR - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23300 (st:1)
50 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - QV,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24535 (st:1)
51 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - MA,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27821 (st:1)
52 - Barcelona Institut Joan Coromines - AM,A - IN Fase 1.5.2: Proposta cent.màxima compl.(0,5) c 21358 (st:1) CMC
53 - Barcelona Institut Flos i Calcat - CC,L - IN Fase 1.5.2: Proposta cent.màxima compl.(0,5) c 26871 (st:1) CMC
54 - Barcelona Institut Galileo Galilei - RNP,M - IN Fase d'elecció c 00352 (st:1) CMC
55 - Barcelona Institut Ausiàs March - RE,MM - IN Fase d'elecció c 00658 (st:1)
56 - Barcelona Institut Consell de Cent - RF,MJ - IN Fase d'elecció c 00890 (st:1) CMC
57 - Barcelona Institut Joan Fuster - EC,MA - IN Fase d'elecció c 01269 (st:1)
58 - Barcelona Institut Escola Antaviana - BT,F - IN Fase d'elecció c 02247 (st:1)
59 - Barcelona Institut Bernat Metge - SH,E - IN Fase d'elecció c 09220 (st:1)
60 - Barcelona Institut Príncep de Girona - CM,B - IN Fase d'elecció c 11268 (st:1) EGI
61 - Barcelona Institut Icària - OM,A - IN Fase d'elecció c 11705 (st:1)
62 - Barcelona Institut Fort Pius - SP,P - IN Fase d'elecció c 11760 (st:1)
63 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - PA,A - IN Fase d'elecció c 13747 (st:1)
64 - Barcelona Institut Ausiàs March - GA,S - IN Fase d'elecció c 18852 (st:1) EGI
65 - Barcelona Institut Quatre Cantons - SA,M - IN Fase d'elecció c 22699 (st:1) EGI
66 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - SP,M - IN Fase d'elecció c 27408 (st:1) IAN
67 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - BC,P - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 05906 (st:1) CMC
68 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - RR,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 17846 (st:1)
69 - Barcelona Institut Moisès Broggi - AB,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 24089 (st:1)
70 - Barcelona Institut Front Marítim - MR,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28150 (st:1)
71 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - VU,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29175 (st:1)
72 - Barcelona Institut Secretari Coloma - DP,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 29320 (st:1)
73 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - LP,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 30431 (st:1)
74 - Barcelona Institut Príncep de Viana - CR,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 31570 (st:1)
75 - Barcelona Institut Joan Brossa - ME,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32364 (st:1)
76 - Barcelona Institut Maria Espinalt - GG,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32840 (st:1)
77 - Barcelona Institut Icària - SB,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 32941 (st:1)
78 - Barcelona Institut Les Corts - AS,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 33708 (st:1)
79 - Barcelona Institut Emperador Carles - MR,I - IN Fase preferent Article 25 c 00353 (st:1)
80 - Barcelona Institut Jaume Balmes - CM,C - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) EGI
81 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - PA,S - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) TIC
82 - Barcelona Institut Jaume Balmes - MS,A - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00003 (st:1) IAN
83 - Barcelona Institut Joan Fuster - BM,J - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00047 (st:1) TIC
84 - Barcelona Institut Poeta Maragall - BB,U - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00067 (st:1) DIV
85 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - HE,E - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:1) CMC
86 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - FM,A - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 2018-3-00020 (st:1) CMC
87 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - AC,M - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 2018-3-00085 (st:1) CMC
88 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - GV,A - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 2018-3-00093 (st:1) CMC
89 - Barcelona Institut Ernest Lluch - GM,R - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
90 - Barcelona Institut Poeta Maragall - CD,S - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
91 - Barcelona Institut Joan Brossa - VG,G - PP Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 2018-3-00048 (st:1)
92 - Barcelona Institut Escola del Treball - SD,M - PP Fase d'elecció c - (st:1)
93 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - PR,J - PP Fase d'elecció c 2018-3-00016 (st:1)
94 - Barcelona Institut Fort Pius - SP,J - PP Fase d'elecció c 2018-3-00063 (st:1)
95 - Barcelona Institut Montserrat - MB,A - PP Fase d'elecció c 2018-3-00087 (st:1)
96 - Barcelona Institut Moisès Broggi - MC,E - PP Fase d'elecció c 2018-3-00090 (st:1)
97 - Barcelona Institut Jaume Balmes - DH,M - PP Fase d'elecció c 2018-3-00107 (st:1)