EDP-Francès (Proj. centre / Docència 2 esp.) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona Institut Montserrat - GR,MJ - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) EDP
2 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - VN,JV - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) EDP
3 - Barcelona Institut Montserrat - PG,S - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) EDP
4 - Barcelona Institut Moisès Broggi - LB,PE - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) EDP
5 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - CM,L - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
6 - Barcelona Institut Jaume Balmes - AE,J - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
7 - Barcelona Institut Jaume Balmes - SJ,N - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
8 - Barcelona Institut Montserrat - RT,C - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
9 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - VF,M - CS Fase d'elecció c - (st:1)
10 - Barcelona Institut Maria Espinalt - BEA,L - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 17593 (st:1) EDP
11 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - RA,L - IN Fase 1.5.2: Proposta cent.màxima compl.(0,5) c 26815 (st:1) CMC
12 - Barcelona Institut Vila de Gràcia - VM,M - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 07799 (st:1)
13 - Barcelona Institut Francisco de Goya - CB,C - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 12069 (st:1)
14 - Barcelona Institut Bernat Metge - SS,N - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 16958 (st:1)
15 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - SM,M - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 20621 (st:1)
16 - Barcelona Institut Príncep de Girona - BF,I - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 23114 (st:1)
17 - Barcelona Institut Escola Costa i Llobera - MC,S - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 24292 (st:1)
18 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - MD,L - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 28183 (st:1)
19 - Barcelona Institut Ausiàs March - FR,TJ - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 18704 (st:1)
20 - Barcelona Institut Jaume Balmes - BI,PC - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19618 (st:1)
21 - Barcelona Institut Príncep de Viana - GP,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 20624 (st:1)
22 - Barcelona Institut Les Corts - GM,RM - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 27539 (st:1)
23 - Barcelona Institut Josep Pla - PP,T - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 27729 (st:1)
24 - Barcelona Institut Moisès Broggi - GPF,ME - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28289 (st:1)
25 - Barcelona Institut Lluís Vives - MN,S - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28568 (st:1)
26 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - FD,MA - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) TIC
27 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - L,E - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00001 (st:1) EDP
28 - Barcelona Institut Príncep de Girona - RM,A - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00017 (st:1) EDP
29 - Barcelona Institut Salvador Espriu - RM,S - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 2018-3-00138 (st:1) EDP
30 - Barcelona Institut Ernest Lluch - OS,A - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
31 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - PM,E - PP Fase d'elecció c - (st:1)
32 - Barcelona Institut Valldemossa - PC,MD - PP Fase d'elecció c - (st:1)
33 - Barcelona Institut Icària - RN,I - PP Fase d'elecció c - (st:1)
34 - Barcelona Institut Joan Fuster - CE,L - PP Fase d'elecció c 2018-2-00020 (st:1)