Processos de gestió administrativa (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Montilivi - CF,I - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 01864 (st:17)