Processos de gestió administrativa (IFE) 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - CC,JJ - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 24179 (st:44)
2 - Amposta Institut Montsià - RA,R - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 24191 (st:44)