Orientació educativa (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vilafranca del Penedès Institut Alt Penedès - RE,M - CS Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c - (st:2)
2 - Sant Pere de Ribes Institut Can Puig - IF,M - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 01262 (st:2)
3 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - GD,RM - IN Fase 1.3. Proposta lloc específic temporal c 24174 (st:2)